Priemyselné snímanie

Priemyselné snímanie je súborom techník, ktoré majú nahradit ludský obraz odvolaním sa na obrazové spracovanie za úcelom zaistenia priemyselnej funkcie, pretože tam, kde je tradicný snímac neúcinný, priemyselný obraz prináša iný rozmer.

Špeciálny program automaticky spracuje obraz zachytený matricovou kamerou a spustí cinnosti podla výsledkov svojich výpoctov. Priemyselné snímanie umožnuje automatizáciu operácií ako sú triedenie, kontrola a nastavenie.

Snímanie je založené na informácii, ktorú zachytí kamera. Ide o rýchlu, širokospektrálnu a bezkontaktnú techniku, pretože každá vizuálna a viditelná charakteristika môže byt odmeraná, spocítaná alebo sledovaná.

Naše obrazové stredisko je Vám k službám na integráciu a naprogramovanie všetkých Vašich systémov, ktoré sú založené na technológii priemyselného snímania :

  • Vypracovanie zadávacích podmienok spolocne so zákazníkom
  • Štúdia spolahlivosti
  • Definovanie optického systému (ciele, kamera, atd..) na optimalizáciu rozlíšenia kamery na rozmer pozorovaného objektu
  • Urcenie osvetlenia na zníženie všeobecného kontextu obrazu pre matematické riešenia, bez narušenia prostredia
  • Výber interpretacných algoritmov obrazu na použitie
  • Urcenie spôsobu komunikácie systému snímania (vyhodnotenie a spustenie kontroly, výber výsledkov)

Okrem realizácie Vašej aplikácie naše tímy zabezpecujú školenie Vašich zamestnancov a údržbu Vašich existujúcich systémov.

Pre zarucenie kvality a bezchybnej spolahlivosti, ktorá je potrebná pre Vaše systémy priemyselného snímania, sme sa rozhodli dôverovat výrobkom znacky OMRON.Soderel využíva znacku « Omron Elite »


Stiahnutie
priemyselnie snimanie

PDF

download

Vid brozurka v navigátorovi.

showOvládanie Laser zámok


Právne - Sitemap