Naše hlavné hodnoty

Spolu s certifikáciou ISO 9001 :2000, je manažment prostredníctvom kvality jedným zo základov úspechu spolocnosti.

Zabezpecujeme neustále zlepšovanie kvality našich výrobkov a služieb, aby sme co najviac uspokojili našich zákazníkov a aktívne sa zúcastnujeme na údržbe a posilnovaní vztahov založených na dôvere s našimi zákazníkmi, partnermi a dodávatelmi.

Kedže sme zapojení do procedúry certifikácie ISO 14001 a OHSAS, aktívne upriamujeme pozornost našich zamestnancov na pokyny o bezpecnosti práce a rešpektovanie životného prostredia a kladieme velký dôraz na zlepšenie ergónomie pracovných miest našich zákazníkov a ako aj zamestnancov.

Naši zamestnanci sú školení na testovacie procedúry na velmi vysokom stupni, co im umožnuje dospiet k jedinecným kreatívnym riešeniam.

V kontexte neustáleho zlepšovania rozvíjame a neprestajne inovujeme postupy a výrobky s cielom optimalizácie Vašich zariadení.Právne - Sitemap