SODEREL, Špecialista priemyselných inštalácií

Spolocnost Soderel, ktorú založil v roku 1976 Jean-Luc Ancel, bola na zaciatku spolocnost zameraná na projekty a realizáciu elektroinštalácií. Osvedcila sa v elektrikárskom odvetví a ako aj v oblasti automatizmov.

Odvtedy dokázala vyvíjat nové kompetencie v spojení s láskou k remeslu a posilnit súcinnost svojich pobociek a siete, aby sa stala špecialistom na priemyselné inštalácie a rozvinula svoje aktivity na celom svete :

- Elektrina - Automatizmy- Robotika
- Kontrola
- Systémy na kontrolu tesnosti
- Systémy plnenia
- Špeciálne stroje
- Priemyselná vízia
- Záložné zdroje

Ponúkame vypracovanie štúdií až po údržbu Vašich zariadení a zabezpecujeme kompletné inžinierske služby všetkých Vašich projektov.

Jednotlivé strediská k dispozícii :

 • Organické testy a analýzy funkcnosti
 • Technické štúdie a spisy :
  • elektrika, automatizmy
  • informatika kontrolného systému
  • hydraulika
  • mechanika
 • Koncepcia a realizácia zariadení
 • Montáž na mieste, Uvedenie do chodu
 • Technická podpora
 • Školenie zamestnancov
 • Údržba


SODEREL SAS - PONT-SAINT-VINCENTSODEREL SAS - PONT-SAINT-VINCENT


Právne - Sitemap