Systém kontroly

V prípade kontrolných aplikácií sa postaráme o :

 • Štúdiu o elektrine a automatizmoch,
 • Vypracovanie elektrickej dokumentácie,
 • Programovanie obrazovky,
 • Vypracovanie štandardnej dokumentácie,
 • Vybavenie kontrolnej miestnosti,
 • Montáž na mieste,
 • Testy a skúšky siete reflektometriou,
 • Integrácia a programovanie údajov,
 • Odskúšanie v našich priestoroch,
 • Uvedenie do chodu,
 • Školenie zamestnancov,
 • Technická podpora pri spúštaní.

Naše tímy používajú uznávané programy ako WinCC, InTouch, etc.

Funkcné príklady kontrolného systému

 • Riadenie jednotlivých administrátorov a užívatelov systému,
 • Zobrazenie a archivovanie casových pocítadiel/ frekvencie informácií (poruchy, cas chodu AUTOM/RUCNE...),
 • Zobravanie a archivovanie spravy,
 • Vypocítanie rýchlosti montáže,
 • Nahodenie smenových a prestávkových hodín (obedná prestávka, ramadan, nadcasové hodiny...),
 • Riadenie a testy tokových panelov,
 • Riadenie svetelných signalizacných stlpov,
 • Diagnostika sietí,...


Prehlad architektúry PCÚvodná strana kontrolnej aplikáciePodrobný prehlad riadiaceho zariadeniaPrehlad dialkového ovládania montážnych dopravníkov


Právne - Sitemap