Elektrina, priemyselné automatizmy a robotika

Od roku 1976 Soderel zasahuje do oblastí elektriny, priemyselných automatizmov a robotiky a má na starosti kompletné inžinierske služby pre Vaše projekty vo všetkých oblastiach.

 • Organická analýza a analýza funkcnosti,
 • Štúdie a spisy (elektrické, automatizmy, informatika kontrolného systému),
 • Realizácia elektrických zariadení (skrine, panely),
 • Inštalácia na mieste (montáž, uvedenie do chodu, technická podpora, školenie).

Elektrina

 • Oblast priemyselnej elektriny,
 • Prístrojová technika,
 • Slaboprúd,
 • Rozvod NN-VN.

Priemyselné automatizmy a robotika

 • Programovanie a spojazdnenie programovatelných automatov,
 • Programovanie, integrácia a inštalovanie robotov pre všetky typy priemyselných aplikácií,
 • Císlicové ovládanie, zmena rýchlosti, meranie, nastavenie, regulácia, váženie, dávkovanie,
 • Káblové, elektrické a pneumatické vysielanie.

Právne - Sitemap